FALKÖPING

Parkgatan 6
521 43  Falköping

Box 7
521 02  Falköping

Telefon: 0515-68 56 00
Fax: 0515-64 00 09
falkoping@modernekonomi.se


	Certifiering Modern Ekonomi
 
Tillbaka
 

Medarbetare

Modern Ekonomi Falköping Mats Olsson Modern Ekonomi Falköping Anders Olsson

Kontorschef
Mats Olsson
Företagskonsult
Auktoriserad
redovisningskonsult
Tel: 0515-68 56 01
Mobil: 0708-69 83 00
mats.olsson@modernekonomi.se

Anders Olsson
Auktoriserad
redovisningskonsult
Tel: 0515-68 56 06
anders.olsson@modernekonomi.se

Annsofie Christensen
HR-konsult
Tel: 0515-68 56 12
annsofie.christensen@modernekonomi.se
Modern Ekonomi Falköping Daniel Olsson
Carina Bengtsson
Redovisningsassistent
Tel: 0515-68 56 18
carina.bengtsson@modernekonomi.se

Daniel Olsson
Tekniksupport
Tel: 0515-68 56 13
daniel.olsson@modernekonomi.se

Doris Lindquist
Receptionist
Tel: 0515-68 56 16
doris.lindquist@modernekonomi.se

Modern Ekonomi Falköping Eva-Lena Andersson Modern Ekonomi Falköping Frida Setterberg Modern Ekonomi Falköping Hanna Arvidsson

Eva-Lena Andersson
Auktoriserad
redovisningskonsult
Tel: 0515-68 56 15
eva-lena.andersson@modernekonomi.se

Frida Setterberg
Redovisningsassistent
Tel: 0515-68 56 20
frida.setterberg@modernekonomi.se

Hanna Arvidsson
Auktoriserad
redovisningskonsult
Tel: 0515-68 56 05
hanna.arvidsson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi Falköping Anita Andersson Modern Ekonomi Falköping Jessica Wass

Modern Ekonomi Falköping Malin Iversen

Irene Andersson
Auktoriserad
redovisningskonsult
Tel: 0515-68 56 14
irene.andersson@modernekonomi.se

Jessica Wass
Redovisningsassistent
Tel: 0515-68 56 21
jessica.wass@modernekonomi.se

Malin Iversen
Auktoriserad
redovisningskonsult
Tel: 0515-68 56 17
malin.eversen@modernekonomi.se

 

Modern Ekonomi Falköping Magnus Karlsson

Modern Ekonomi Falköping Maria Wilson

Modern Ekonomi Falköping Marita Skogskvist

Magnus Karlsson
Auktoriserad
redovisningskonsult
Tel: 0515-68 56 08
magnus.karlsson@modernekonomi.se

Maria Wilsson
Redovisningsassistent
Tel: 0515-68 56 03
maria.wilsson@modernekonomi.se

Marita Carlson
Auktoriserad
redovisningskonsult
Tel: 0515-68 56 09
marita.carlson@modernekonomi.se

 

Modern Ekonomi Falköping Marita Geszti

Modern Ekonomi Falköping Milo Lindberg

Modern Ekonomi Falköping Mohamad Najib

Marita Geszti
Redovisningsassistent
Tel: 0515-68 56 11
marita.geszti@modernekonomi.se

Milo Lindberg
Redovisningskonsult
Tel: 0515-68 56 19
milo.lindberg@modernekonomi.se

Mohamad Najib
Redovisningsassistent
Tel: 0515-68 56 02
mohamad.najib@modernekonomi.se
       
Rolf Karlén
Redovisningskonsult
Tel: 0515-68 56 07
rolf.karlen@modernekonomi.se