Fel att återinföra revisionsplikten

2017-03-29

Intressant artikel på Di.se

Fel att återinföra revisionsplikten

FAR och Ekobrottsmyndigheten, EBM, har i en debattartikel i Di den 20 mars, föreslagit att kraven på aktiebolagen ska ökas för att motverka ekonomisk brottslighet. Srf konsulternas förbund, branschorganisationen för redovisnings- och lönekonsulter, anser att de förslag som framförs inte är rätt lösningar. Det krävs en mer modern syn på hur problemen ska lösas.

Läs hela artikeln här:

http://www.di.se/opinion/replik-fel-att-aterinfora-revisionsplikten/