Modern Personal

Tilläggstjänst

Som företagare ställs du inför utmaningar som ibland kräver specialistkompetens. Du som har personal behöver hålla dig uppdaterad inom områden som arbetsrätt, rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Vi på Modern Ekonomi finns tillgängliga som ett stöd för dig och din personal.

Vi hjälper dig inom områden som:

  • Företagsutveckling
  • Personalhandbok
  • Arbetsmiljö
  • Ledarskap
  • Rekrytering
  • Arbetsrätt
  • Omstrukturering

Jag vill veta mer!