Modern Presentation

Redovisningsbyrå Modern Ekonomi Modern Presentation
E-tjänst

Som kund hos Modern Ekonomi får ni era rapporter presenterade i verktyget Modern Presentation. Modern Presentation är en digital tjänst som genom enkla och pedagogiska verktyg ger bättre kontroll och överblick i företagets ekonomi. Med Modern Presentation behöver ni inte vara ekonomer för att förstå hur verksamhetens resultat genereras och hur företaget växer och utvecklas.

Fördelar:

  • Tillgänglighet
  • Tidsbesparande
  • Miljömedvetet
  • Översikt och kontroll
Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se