Modern Scanning

Redovisningsbyrå - E-tjänster - Modern Scanning
E-tjänst

Med digital hantering av dina leverantörsfakturor underlättar du din vardag. Varje dag anländer fakturor från dina leverantörer och varje dag måste du hantera dessa. Med Modern Ekonomis scanningslösning räcker det nu med ett enda arbetsmoment: attest.

Fördelar:

• Tillgänglighet
• Attestfunktionalitet
• Tidsbesparande
• Miljömedvetet
• Översikt och kontroll
Jag vill veta mer!