Modern Scanning

Redovisningsbyrå Modern Ekonomi Modern Scanning
E-tjänst

Med digital hantering av dina leverantörsfakturor underlättar du din vardag. Varje dag anländer fakturor från dina leverantörer och varje dag måste du hantera dessa. Med Modern Ekonomis scanningslösning räcker det nu med ett enda arbetsmoment: attest.

Fördelar:

• Tillgänglighet
• Attestfunktionalitet
• Tidsbesparande
• Miljömedvetet
• Översikt och kontroll
Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se