SmartOn Social

SmartOn Social är baserat i Göteborg och är specialiserade på rekrytering och employer branding i sociala medier. Idag arbetar bolaget med världen som arbetsfält och genomför rekryteringskampanjer på Facebook och Instagram i Sverige, Europa och Asien.

Initialt skötte bolaget sin ekonomi själva men i takt med att SmartOn Social växte började ekonomiarbetet ta allt mer tid. Efter att ha utvärderat flera aktörer valde man till slut Modern Ekonomi som sin samarbetspartner och lämnade därefter över arbetet med all löpande redovisning och rapportering till dem. Rapporterna följer SmartOn Social via verktyget Modern Presentation.

"Jag är mycket nöjd med att vi bestämde oss för att lämna över ekonomiarbetet till Modern Ekonomi. Tiden som frigjordes har inneburit att vi kunnat fokusera på vår kärnverksamhet men även på grund av Modern Ekonomis professionalism och mycket goda bemötande" säger Jonas Westling, VD SmartOn Social.

 


Jag vill veta mer!