Våra löften

Första löftet - Vi vill göra din vardag enklare

Det handlar om att underlätta


Grunden i en bra ekonomitjänst är att din vardag flyter på enkelt och smärtfritt. Det är här våra bastjänster kommer in. Löpande bastjänster handlar om sådant du behöver göra i stort sett hela tiden.

LÖPANDE BASTJÄNSTER
Exempel på dessa är bokföring, fakturering och leverantörsbetalningar. För att göra det enkelt för dig har vi investerat en hel del i IT, bland annat program och rutiner för att scanna dina leverantörsfakturor. Du godkänner fakturorna via e-post som sedan går ut automatiskt till både betalning och bokföring. Enklare kan det inte bli. Andra exempel på löpande bastjänster är att redovisa moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Eller övervaka reskontran och se till att du får betalt. Bastjänster som bara utförs några gånger per år är till exempel likviditetsplanering, delårsbokslut, bokslut och deklaration.

 

Andra löftet - Vi vill tillvarata dina möjligheter

Det handlar om att utveckla


Funderar du över hur verksamheten ska förnyas eller står du inför ett ägarskifte? Kan du bredda ditt verksamhetsområde? Har du koll på dina konkurrenter? Dessa frågor hjälper våra tilläggstjänster till att besvara.

PROFESSIONELL EKONOMIAVDELNING
Genom oss får du inte bara en professionell ekonomiavdelning utan även en expertavdelning som är specialiserade på den här typen av frågor. Vi kan till exempel hjälpa dig att analysera din verksamhet med hjälp av bland annat nyckeltal så att du ser vad du tjänar pengar på och var besparingsmöjligheterna finns. Ett oberoende bollplank är ofta en bra hjälp i arbetet med att utveckla företaget.

LÖNSAMMA RÅD
Genom våra specialister kan du få lönsamma råd inom bland annat skatteplanering, familjejuridik, HR-frågor, budgetering, affärsutveckling, försäkringar och utbildning. Vi bevakar även nya lagar och regler – allt för att ta tillvara just dina möjligheter.

 

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se