Norge

Saga Services är en etablerad franchisekedja för redovisningstjänster och finns på 21 orter i Norge.

Vi har välutbildad och professionell personal. Vi följer lagar och regler för god redovisningssed och vi kompromissar inte med kvaliteten på vårt arbete. Vi lyssnar på våra kunder för att förstå kundernas behov och önskemål. Vi hjälper kunden att maximera sina prestationer och stärka sin balansräkning.
Det faktum att alla kontor har god tillväxt, vi tar som ett tecken på att kunderna är nöjda med oss!

Välkommen in till oss!

Byrånamn: Saga Services AS
Hemsida: www.sagaservices.no