Vår historia

Modern Ekonomi grundades den 15 maj 2006. Tankarna hos grundarna av bolaget föddes under 1980-talet då man insåg att för att överleva och bli starkare i framtiden behövde skapa ett större bolag med bättre förutsättningar att klara de prövningar och förändringar som väntar i branschen.

Fram till lanseringen av varumärket Modern Ekonomi den 15 maj 2006 har grundarna tillsammans rest runt i bland annat USA, Norge och Finland för att se hur man byggt framgångsrika redovisningsbyråkedjor.

Målsättningen har från början varit att bli en rikstäckande leverantör av ekonomitjänster. För att nå detta mål insåg man att för att lyckas behöver man fler ben att stå på. Vid sidan om förvärv av befintliga redovisningsbyråer lanserades också ett franchisekoncept dit igångvarande redovisningsbyråer kan ansluta sig.

Grundarna var väl medvetna om att redovisningsservice innehåller många volymtrösklar som påverkar lönsamheten. Detta gäller både för att kunna fördela investeringar i datasystem, expertstöd och marknadsföring m.m. på många kunder, samt för att skapa skalfördelar inåt genom att till exempel hyra in lärare för kompetensutveckling istället för att skicka iväg all personal.

Man såg också att många av de processer som ingår i ekonomiadministration lämpar sig för automation om volymen är tillräckligt stor. Inom dessa områden finns arbetsprocesser som kan standardiseras och utföras helt eller delvis maskinellt.

Att redovisningsbranschen i framtiden kommer att digitaliseras förstod grundarna tidigt. Digitalisering och automatisering är en av samhällets starkaste förändringskrafter globalt. Grundarna av Modern Ekonomi hade redan från början en stark övertygelse om att med hjälp av digitaliseringen och automatiseringen av redovisningstjänsterna kunna erbjuda kunderna mer rådgivningstjänster.

Genom att frigöra tid från bastjänsterna har vi möjlighet att erbjuda en större andel rådgivningstjänster än våra konkurrenter, vilket kan göra Modern Ekonomi till en intäkt istället för kostnad i kundens verksamhet.2017

I januari lanseras Modern Bolagsservice, en avdelning som fokuserar på att tillhandahålla lagerbolag och effektiv avveckling av bolag samt att erbjuda övriga bolagstjänster, även inkluderat digital aktiebok.

Vi finns nu i Bergsjö, Bredaryd, Enköping, Falköping, Gnesta, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Karlstad, Kungsbacka, Ludvika, Skövde, Sundbyberg, Västerås och Örnsköldsvik, och sysselsätter ca 160 medarbetare.

2016

I juli flyttade våra båda kontor i Göteborg in i gemensamma lokaler belägna på Ekelundsgatan 5.

I augusti 2016 öppnades ett nytt kontor i Jönköping. Kontoret startades av lokalt väletablerade redovisningskonsulter. Kontoret är beläget på Kompanigatan i direkt anslutning till A6.

Sedan oktober 2016 finns Modern Ekonomi på Instagram.

För räkenskapsåret som avslutades under 2016 uppnådde Modern Ekonomi en omsättning överstigande 100 MKR.

Vi finns nu i Bergsjö, Bredaryd, Falköping, Gnesta, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Karlstad, Kungsbacka, Ludvika, Skövde, Sundbyberg, Västerås och Örnsköldsvik, och sysselsätter ca 160 medarbetare.

2015

I april 2015 öppnades ett kontor i Ludvika genom ett förvärv av verksamheten i Hugos Revision AB.

Under hösten 2015 lanserades en ny tjänst, ME Inkasso. Med den nya tjänsten tog vi ytterligare ett steg i att hjälpa våra kunder, den här gången genom att se till att kunderna får betalt för sina förfallna fakturor.

Vi lanserade en ny tjänst, Modern Avtalshantering. Ett webbaserat system för att få bättre kontroll på företagets avtal.

För räkenskapsåret som avslutades under 2015 uppnådde Modern Ekonomi en omsättning överstigande 75 MKR.

Vi finns nu i Bergsjö, Bredaryd, Falköping, Gnesta, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Karlstad, Kungsbacka, Ludvika, Skövde, Sundbyberg, Västerås och Örnsköldsvik, och sysselsätter ca 150 medarbetare.

2014

13 februari 2014 utsågs Marica Apelquist och Marie Wiklund, Modern Ekonomi Örnsköldsvik till Årets företagande kvinna i Örnsköldsvik. Juryns motivering till priset löd: ”Två företagare med ett brinnande intresse att få ordning och struktur på andras ekonomi, har på ett framgångsrikt sätt skapat ett företag med god tillväxt och bra resultat. Trots lågkonjunktur och stor konkurrens från andra bolag har de på kort tid fått sitt företag att expandera, och där igenom skapat fler arbetstillfällen och nya möjligheter för andra och sig själva.”

24 februari 2014 noterades Modern Ekonomi som den första redovisningsbyrån på börsen. Genom ett omvänt förvärv tog vi över Media Provider Scandinavias börsplats på NASDAQ OMX First North.

I maj 2014 utökade vi vårt tjänsteutbud med ett eget affärsområde för mer kvalificerad rådgivning, ME Konsult. Den renodlade konsultavdelningen har en samlad spetskompetens och vänder sig i huvudsak till Modern Ekonomis befintliga kunder som har behov av rådgivning inom områden som är relaterade till ekonomi, finansiering, HR och juridik.

I oktober 2014 öppnades ett nytt kontor i Göteborg genom ett förvärv av redovisningsdelen av Ernst & Young.

Vi finns nu i Bergsjö, Bredaryd, Falköping, Gnesta, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Karlstad, Kungsbacka, Skövde, Sundbyberg, Västerås och Örnsköldsvik, och sysselsätter ca 135 medarbetare.

2013

Den 8 januari 2013 gästade Anders Edvardsson P1 Morgon för att prata om fakturafinansiering.

I februari 2013 öppnades ett kontor i Västerås som ett filialkontor till Hallstahammar. I Västerås finns också stora delar av Modern Ekonomis huvudkontor där VD, ekonomichef samt marknadschef är stationerade.

I februari 2013 finns Modern Ekonomi på LinkedIn.

I maj 2013 startades ett lönecenter för koncernen. Lönecentret var beläget i Gnesta.

Mats Olsson blir utsedd till Skaraborgs mest företagsamma människa 2013. Juryns motivering löd: ”Mats är en driftig person som engagerar och motiverar såväl sina anställda som sina kunder till framgång och att ta det där extra klivet för att lyckas.”

Vi finns nu i Bergsjö, Bredaryd, Falköping, Gnesta, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Karlstad, Kungsbacka, Skövde, Sundbyberg, Västerås och Örnsköldsvik, och sysselsätter ca 100 medarbetare.

2012

I januari 2012 förvärvades aktiemajoriteten av Avista Kredit och Företagsservice AB i Göteborg. Avista var ett finansbolag där även redovisningstjänster ingick och sedan förvärvet tillhandahåller vi också finansieringstjänster åt våra kunder, genom i första hand fakturabelåning genom varumärket Modern Finans.

I april 2012 öppnades ett kontor i Karlstad, varifrån vår IT-avdelning sköter vår IT-infrastruktur.

I september 2012 öppnades ett kontor i Bredaryd, mitt i Gnosjöregionen i Småland, genom ett förvärv av verksamheten i Breda Affärsutveckling och Revision AB.

I samband med förvärvet av Avista flyttade våra kontor i Göteborg in i gemensamma lokaler. Inflyttningen till de nya lokalerna som låg vid Järntorget, på Nordhemsgatan, skedde i november.

Under hösten 2012 startades en HR-avdelning som är belägen på kontoret i Falköping. HR-avdelningen jobbar både internt och externt med HR-frågor.

Vi finns nu i Bergsjö, Bredaryd, Falköping, Gnesta, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Karlstad, Kungsbacka, Skövde, Sundbyberg och Örnsköldsvik, och sysselsätter ca 95 medarbetare.

2011

I januari 2011 öppnades ett kontor Kungsbacka genom ett förvärv av REDA Redovisningskompaniet i Kungsbacka AB.

I maj 2011 startas vår marknadsavdelning som är belägen i Västerås.

I november 2011 startas Modern Ekonomis Facebookkonto.

Bröderna Mats och Anders Olsson på Modern Ekonomi Falköping blir korade till Årets företagare i Falköping. Juryns motivering till priset löd: ”Bröderna Mats Olsson och Anders Olsson driver ett gediget företag med en stabil historia och har ägnat de senare åren åt att skapa, forma och bygga ut konceptet och verksamheten i ett rikstäckande varumärke – Modern Ekonomi. Genom sitt sätt att ständigt utveckla verksamheten och utbudet och engagera sig i branschen i stort är Mats och Anders föredömliga företagare. Det, i kombination med den stora omtanke, flexibilitet och engagemang de visar både personal och kunder, gör Mats och Anders väl värde utmärkelsen Årets Företagare i Falköping 2011.”

För räkenskapsåret som avslutades under 2011 uppnådde Modern Ekonomi en omsättning överstigande 50 MKR.

Vi finns nu i Bergsjö, Falköping, Gnesta, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Kungsbacka, Skövde, Sundbyberg och Örnsköldsvik, och sysselsätter ca 85 medarbetare.

2010

I mars 2010 startades en verksamhet i Enköping genom att vi rekryterade en person som startade denna verksamhet.

Den 1 april 2010 spelades delar av TV3:s program Lyxfällan in på vårt kontor i Sundbyberg. Björn Rosendahl var vår skådespelare.

I juni 2010 öppnades ett kontor i Gnesta genom ett förvärv av verksamheten i Sandberg Företagskonsulter AB.

I augusti 2010 anslöt sig vår andra franchisetagare, i Bergsjö.

Under hösten 2010 sålde grundarna sina respektive verksamheter till Modern Ekonomi och sedan dess verkar bolagen inom Modern Ekonomi i en koncernstruktur tillsammans med anslutna franchisetagare.

I december 2010 lanseras Modern Ekonomis första film på Youtube.

Vi lanserade ett nytt sätt att rapportera ekonomisk information till våra kunder, Modern Presentation. Ett webbaserat verktyg som gör det lättare för våra kunder att läsa och ta del av sitt företags utveckling, resultat och ställning.

Vi finns nu i Bergsjö, Falköping, Gnesta, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Skövde, Sundbyberg och Örnsköldsvik, och sysselsätter ca 75 medarbetare.

2009

Vi finns nu i Falköping, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Skövde, Sundbyberg och Örnsköldsvik, och sysselsätter ca 60 medarbetare.

2008

I maj 2008 öppnades ytterligare ett kontor i Göteborg genom ett förvärv av verksamheten i Företagsservice i Krokslätt AB.

I augusti 2008 öppnades ett kontor i Jönköping.

I december 2008 anslöt sig vår första franchisetagare, i Örnsköldsvik.

Vi finns nu i Falköping, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Skövde, Sundbyberg och Örnsköldsvik, och sysselsätter ca 55 medarbetare.

2007

I december 2007 öppnades vårt första kontor i Göteborg genom ett förvärv av SW Redovisning AB i Billdal.

Vi lanserade en ny tjänst, Modern Scanning, ett helautomatiserat system för leverantörsfakturascanning.

Vi finns nu i Falköping, Göteborg, Hallstahammar, Skövde och Sundbyberg och sysselsätter ca 50 medarbetare.

2006

Den 15 maj 2006 lanserades varumärket Modern Ekonomi. Då fanns vi på fyra platser i landet, Falköping, Hallstahammar, Skövde och Stockholm och sysselsatte cirka 45 medarbetare. Från början drev grundarna sina egna verksamheter och genom Modern Ekonomi delade man viss IT-infrastruktur samt marknadsföring.

Vi lanserade en ny tjänst, Modern Online, som möjliggör för oss och våra kunder att dela på arbetet. Detta är en tjänst där vi släpper in kunderna i våra affärssystem för att sköta delar av sin administration, till exempel fakturering.

Vi finns nu i Falköping, Hallstahammar, Skövde och Sundbyberg och sysselsätter ca 45 medarbetare.