Modern Frilans

Tilläggstjänst

Med Modern Frilans kan du som privatperson enkelt och smidigt fakturera dina kunder, utan att ha eget bolag. Du utför uppdraget hos dina kunder och vi sköter all faktura- och löneadministration, till en avgift från 5% på fakturabeloppet. Sedan betalas lön ut till dig, skattat och klart.

Vi sköter:
• Fakturering och bevakning av fakturor
• Inkassohantering
• Löneadministration inklusive betalning och rapportering av sociala avgifter och skatt
• Utbetalning av lön till ditt konto
Jag vill veta mer!