Modern Aktiebok

Med Modern Aktiebok har du tillgång till din aktiebok var som helst – när som helst. Vi hjälper ditt bolag att göra löpande ändringar och säkerställa uppgifterna i bolagets aktiebok. Fyll i vårt kontaktformulär så berättar vi mer!

Digital aktiebok till ditt företag

Få tillgång till din aktiebok var och när du vill. Genom att upprätta din aktiebok med vår e-tjänst Modern Aktiebok får du tillgång till en trygg förvaltning av ditt bolags aktiebok och ägande. I din digitala aktiebok blir det enkelt att göra de justeringar som har skett och vi säkerställer att alla lagkrav för bolagets aktiebok uppfylls.

Har ni bytt ägarstruktur, har en aktie sålts eller har det skett någon annan förändring som måste föras in i aktieboken? I vår smidiga e-tjänst går det enkelt och snabbt att göra de nödvändiga justeringarna. Hos oss är inga uppdrag för stora eller för små, kontakta oss redan idag!

Vad är en aktiebok?

I Sverige är det lag på att ett aktiebolag upprättar och för en löpande förteckning över bolagets ägarstruktur och aktier. Varje enskild händelse som påverkar ägarstrukturen ska genast antecknas. Aktieboken ska innehålla aktiernas nummer samt ägarnas namn, personnummer och kontaktuppgifter. Det ska också framgå vilken typ av aktie det är och eventuella begränsningar i äganderätten. Även dagen för registreringen ska framgå i aktieboken. På bolagsstämman kommer aktieboken ligga till grund för vem som har rätt att rösta.

Eftersom aktieboken är offentlig är det bra att ha en professionell mall för din aktiebok som är enkel för utomstående att ta del av.

På Modern Ekonomi har vi skapat en e-tjänst där det blir enkelt att hålla aktieboken aktuell och att göra ändringar var och när som helst.

Smidigare med Modern Aktiebok

Eftersom ditt bolags aktiebok är offentlig är det en god idé att kunna presentera en digital aktiebok där alla uppgifter kan ändras löpande. På Modern Ekonomi hjälper vi dig att upprätta aktieboken och göra ändringar som sker i ägarstrukturen. Det gör att den blir enkel att överskåda och kvalitetssäkrad. Med en digital aktiebok får du en smidig översikt som du alltid kan nå, var du än befinner dig.

Fyll i vårt kontaktformulär så berättar vi mer!

Läs mer här

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se