Regulatorisk

Modern Ekonomi tecknar avtal med Saga Services AS gällande uppdrag på norska marknaden

Modern Ekonomi tecknar samarbetsavtal med den norska redovisningsbyråkedjan Saga Services AS. Samarbetet innebär för Modern Ekonomi en möjlighet att anta nya uppdrag i Norge samt att öka sin kunskap om den norska marknaden.

Syftet med samarbetet mellan Modern Ekonomi och Saga Services är att ge båda avtalsparter möjlighet att utbyta uppdrag och därmed expandera sin kundkrets utanför respektive hemmamarknad. Vidare ämnar samarbetet att ge Modern Ekonomi och Saga Services en förbättrad kunskap om den norska respektive svenska marknaden. Avtalets löptid sträcker sig tills vidare.

”Vi drivs hela tiden av att utveckla vårt kundsamarbete och ligga i framkant för att erbjuda våra kunder den allra bästa service de kan få. Genom samarbetet med Saga Services AS får våra kunder som etablerar sig på den norska marknaden de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med sina affärer i Norge. Samtidigt får kunder hos Saga Services AS som vill etablera sig på den svenska marknaden bästa tänkbara hjälp i Sverige” säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

Saga Services är en redovisningsbyråkedja i Norge som etablerades 2003. Idag har Saga Services 19 kontor runtom i Norge och sysselsätter cirka 225 personer.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2016 kl. 14:00 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 14 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.
www.modernekonomi.se