Regulatorisk

Pressmeddelande angående uttalande från Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) styrelse angående erbjudandehandling

Styrelsen[1] för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) har noterat att ECIT AS idag har offentliggjort erbjudandehandling avseende ECIT AS rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på ECIT:s webbplats, https://www.ecit.com/offer-modernekonomi-erbjudande-modernekonomi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Viktor Olsbo
Styrelseledamot,
Telefonnummer: +46 705 33 90 85
Mail: viktor.olsbo@smartr.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020 kl. 13:30 CEST.

Om Modern Ekonomi

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

För ytterligare information, se www.modernekonomi.se

 

[1] Styrelsens ordförande Mats Olsson samt styrelsesuppleant Anders Olsson har på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens utvärdering eller beslut rörande Erbjudandet.