Modern Ekonomi lanserar ny avdelning: Modern Bolagsservice

Modern Ekonomi lanserar Modern Bolagsservice, en avdelning som fokuserar på att tillhandahålla lagerbolag och effektiv avveckling av bolag samt erbjuda övriga bolagstjänster till nya och befintliga kunder. 

Modern Ekonomi lanserar under vintern 2016/2017 en avdelning som erbjuder nya och befintliga kunder lagerbolag, effektiv snabbavveckling av vilande aktiebolag samt övriga bolagstjänster. Avdelningen, som kommer att bedrivas dotterbolaget Modern Bolagsservice Sverige AB, syftar till att bredda bolagets tjänsteutbud och därmed vidare stärka Modern Ekonomis profil som en komplett ekonomipartner.

”I och med införandet av Modern Bolagsservice stärker vi vårt tjänsteutbud och bilden av Modern Ekonomi som komplett ekonomipartner. En avdelning som bistår våra kunder i bolagsärenden, tillhandahåller lagerbolag och snabbavveckling känns som en naturlig utveckling som dessutom har god potential att öka Modern Ekonomis lönsamhet”, säger Frans Blom, VD Modern Ekonomi.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se