Regulatorisk

Bokslutskommuniké 1 juli 2015 – 30 september 2016 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Sammanfattning 1 juli 2016 – 30 september 2016

•  Koncernens resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,6 (-1,5) MSEK

•  Moderbolagets resultat före av-och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK

•  Koncernens omsättning uppgick till 20,3 (21,7) MSEK

•  Moderbolagets omsättning uppgick till 0,4 (0,0) MSEK

Sammanfattning 1 juli 2015 – 30 september 2016

•  Koncernens resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2 (3,9) MSEK

•  Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 (-0,7) MSEK

•  Koncernens omsättning uppgick till 128,6 (97,9) MSEK

•  Moderbolagets omsättning uppgick till 1,4 (0,0) MSEK

Viktiga händelser under perioden 1 juli 2015 – 30 september 2016

  • Nytt kontor i Jönköping -Den 1 augusti öppnade vi ett nytt kontor i Jönköping. Målsättningen är att öka till cirka 8 medarbetare under de första två åren vilket innebär
     att vi kommer behöva rekrytera framgent.
  • Sammanslagning av kontor i Göteborg - Från och med den 1 augusti sitter våra kontor i Göteborg under samma tak.
  • Förändring av rapportering - Modern Ekonomi har tidigare redovisat kvartalsrapporter, men bolaget övergår nu till att redovisa halvårsrapporter.
  • ME-dagar - Den 14-15 september hölls våra traditionsenliga utbildningsdagar.
  • Samarbete med Saga Services A/S - Modern Ekonomi har tecknat ett samarbetsavtal med den norska redovisningsbyråkedjan Saga Services A/S.
  • Modern Online - Under kvartalet har vi släppt en helt ny version av vår e-tjänst Modern Online i samarbete med programvaruleverantören Fortnox.

Viktiga händelser efter perioden 1 juli 2015 – 30 september 2016

  • Fusion av Modern Ekonomi Gnosjöregionen AB  - Den 4 oktober genomfördes en fusion i koncernen då Modern Ekonomi Gnosjöregionen AB fusionerades till Modern Ekonomi Sverige AB.
  • Ekonomimässan - Den 12-13 oktober ställde Modern Ekonomi ut på Ekonomi & Företag. En mässa för nytänkande och kompetensutveckling inom ekonomi och företagande.

För fullständig Bokslutskommuniké juli 2015 – september 2016 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:

http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/6/Articles/771/1/bokslutskommunik__2016.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se Bokslutskommuniké 2016Bokslutskommuniké 2016

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl.09:00 CET. 

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 14 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.
www.modernekonomi.se