Regulatorisk

Modern Ekonomi släpper egen app för utläggshantering

Modern Ekonomi har valt Companyexpense som utvecklingspartner och programvaruleverantör till sin utläggstjänst, appen “Modern Utlägg & Resa” för att underlätta och digitalisera sina kunders hantering av utlägg, traktamenten och milersättning.

Stockholm, 28 november 2016. Companyexpense och Modern Ekonomi samarbetar för att förenkla och digitalisera utläggshanteringen för företag och dess anställda.

Tack vare appen får Modern Ekonomis kunder hjälp med att automatisera flertalet moment från det att kunden använder sitt betalkort tills det att kunden skickat in sin utläggsrapport till Modern Ekonomi. Företagen digitaliserar därmed sin reseräkning samtidigt som de ökar mobiliteten. Fördelarna är många men bland de viktigaste är företagens tidsbesparing samt minskad risk för manuella fel. Avtalet mellan Companyexpense och Modern Ekonomi gäller initialt i 24 månader. Modern Ekonomi stärker därmed sin produktportfölj och kunderbjudande.

Den anställde kan redovisa alla sina utlägg direkt i mobilen. Antalet digitala originalkvitton ökar från både e-mail och anslutna butiker, restauranger, hotell, transport- och resebolag och parkeringstjänster m.fl.. papperskvitton fotograferas och tolkas automatiskt så kunden själv slipper fylla i belopp, moms och datum. Därefter finns en digital kopia tillgänglig för redovisningskonsulten. 

Användaren av appen, Modern Utlägg & Resa registrerar enkelt resor inklusive traktamenten för både in- och utrikes resor. Milersättning kan med fördel hämtas från någon av de elektroniska körjournalsystem som finns att ansluta. Appen finns att ladda ner på App Store (iPhone) och Google Play (Android).

– Nu kan vi erbjuda våra kunder och deras personal en enkel, snabb och säker redovisning av alla utlägg, traktamenten och milersättningar. Tillsammans med Companyexpense hjälper vi våra kunder med att digitalisera samtidigt som de blir mer mobila säger Frans Blom, VD på Modern Ekonomi.     

– Samarbetet med Modern Ekonomi är ett perfekt exempel på hur vår mobila plattform kommer till nytta och underlättar vardagen för företag och deras anställda, säger Per Einarsson, VD på Companyexpense Svenska AB, per.einarsson@findity.com, +46 73 440 42 22.

Mer information

Frans Blom, VD Modern Ekonomi, frans.blom@modernekonomi.se, +46 21 470 36 05

Per Einarsson, VD på Companyexpense Svenska AB, per.einarsson@findity.com, +46 73 440 42 22

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.   

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016 kl 11:30 CET

Om Companyexpense Svenska AB
Companyexpense utvecklar molnbaserade tjänster och mobila lösningar för att automatisera och förenkla processer inom utläggshantering. Companyexpense vill vara det självklara valet för Sveriges redovisningsbyråer och lönecentrum och kan koppla sina lösningar till de ledande bokförings- löne- och ekonomisystemen. Companyexpense är ett dotterbolag till Findity AB som tillhandahåller den ledande plattformen i Sverige för digitala kvitton och kringliggande tjänster. Läs mer på www.companyexpense.se

Om Modern Ekonomi
Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. Vi erbjuder löpande redovisning, momsdeklarationer, bokslut, inkomstdeklarationer, med mera. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det lilla som det medelstora företaget. Läs mer på www.modernekonomi.se.