Regulatorisk

Kvartalsrapport 1 juli 2015 – 31 mars 2016 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Modern Ekonomi fortsätter att växa och omsättningsökningen jämfört med föregående år är 15%

Sammanfattning 1 januari 2016 – 31 mars 2016

 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 (2,1) MSEK
 • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 (-0,2) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 28,9 (26,7) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 0,1 (0,0) MSEK

Sammanfattning 1 juli 2015 – 31 mars 2016

 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,0 (1,2) MSEK
 • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (-0,6) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 76,7 (66,1) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 0,1 (0,0) MSEK

Viktiga händelser under perioden 1 juli 2015 – 31 mars 2016

 • Sammanslagning av kontor i Göteborg - Idag bedrivs vår verksamhet i Göteborg på två olika ställen. Av samordnings- och effektivitetsskäl har vi tagit beslut om att slå samman våra båda kontor i Göteborg. Vi räknar med att sammanslagningen ska vara klar under augusti 2016.
 • Företagspool - Under vintern har vi arbetat vidare med vår företagspool där vi förhandlat fram förmånliga erbjudanden och generösa rabatter från våra samarbetspartners inom bland annat försäkringar, kontorsmaterial, weblösningar, logistik och kaffe. Mer information om företagspoolen finns på vår hemsida.

Viktiga händelser efter perioden 1 juli 2015 – 31 mars 2016

 • Modern Ekonomi firar 10 år - Bolaget har haft en fantastisk resa hittills och det har hänt mycket under det första decenniet. Den 15 maj 2006 lanserades Modern Ekonomi på fyra orter, Falköping, Hallstahammar, Skövde och Sundbyberg. Sedan dess har vi stadigt vuxit till dagens nivå med cirka 160 medarbetare på hela 14 orter från Gnosjöregionen i söder till Örnsköldsvik i norr. Vi ser fram emot 10 minst lika framgångsrika år och kommer att jobba vidare med att utveckla oss själva, våra kunder och vår bransch.

För fullständig Kvartalsrapport juli 2015 – mars 2016 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:

http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/4/Articles/699/1/q3_2015_2016_.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 14 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på First North, OMX Stockholm.

www.modernekonomi.se