Ägarförteckning

Största aktieägarna 2018-09-28

Största ägarna 

Innehav

Röster

Provobis Holding AB 3 503 520 23,71%
Furius Primum AB 1 484 991 10,05%
Anol Invest AB 1 435 028  9,71%
Frans Blom Invest AB 1 292 552  8,75%
Reva Support AB  1 272 452  8,61%
Bo Eriksson Konsultcoordinator 921 304  6,24%
B Rosendahl AB 914 674  6,19%
Möller, Per 454 186 3,07%
BDE Invest AB 417 654  2,83%
Anna L o Sven E Lundgrens stift, F med. Forskning  367 775  2,49%

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se