Ägarförteckning

Största aktieägarna 2022-12-31

Största ägarna 

Innehav

Röster

ECIT AS 12 839 626 86,91%
Anna L o Sven E Lundgrens stiftelse, F v. Ändamål 634 001 4,29%
Möller, Per 473 790 3,21%
Anna L o Sven E Lundgrens stift, F med. Forskning 400 000 2,71%
Shikar Puri, Indraj Kumar 18 972 0,13%
Christensen, Yung Kim 14 815 0,10%
Seddigh, Ahmad
14 385 0,10%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 11 150 0,08%
Andic, Ebul Muhsin 10 001 0,07%
Johansson, Malin 10 000 0,07%

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se