Ägarförteckning

Största aktieägarna 2017-05-10

Största ägarna 

Innehav

Röster

Provobis Holding AB 3 503 520 23,71%
Furius Primum AB 1 484 991 10,05%
Anol Invest AB 1 435 028  9,71%
Frans Blom Invest AB 1 292 552  8,75%
Reva Support AB  1 272 452  8,61%
Bo Eriksson Konsultcoordinator 921 304  6,24%
B Rosendahl AB 914 674  6,19%
BDE Invest AB 417 654 2,83%
Möller, Per 365 000  2,47%
Furius Secundo AB 334 542  2,26%

Jag vill veta mer!