Ägarförteckning

Största aktieägarna 2021-03-31

Största ägarna 

Innehav

Röster

ECIT AS 12 925 413 87,49%
Anna L o Sven E Lundgrens stiftelse, F v. Ändamål 572 095 3,87%
Möller, Per 483 778 3,27%
Anna L o Sven E Lundgrens stift, F med. Forskning 400 000 2,71%
Saga Services As 200 000 1,35%
Wirén, Göran
25 000 0,17%
Karlsson, Clarence
21 076 0,14%
Lundin, Johan 10 000 0,07%
ABN AMRO Global Custody Services NV, W8IMY 9 783 0,07%
Willbos Taxi AB 7 560 0,05%

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se