Modern Utbildning

Redovisningsbyrå Modern Ekonomi Utbildning
Tilläggstjänst

På Modern Ekonomi vill vi hjälpa våra kunder att utvecklas och bli mer framgångsrika. Därför har vi utformat olika former av utbildningar speciellt anpassade för små och medelstora företag och dess personal.

Modern Utbildning

EKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER
Detta är en endagsutbildning som passar såväl för företagsledare som anställda. Vi lär ut grunden i ett företags ekonomi och hur man kan påverka lönsamhet och likviditet samt styra verksamheten med hjälp av finansiella rapporter.
Föreläsare: Mikael Carlson

ATT LÄSA EKONOMIRAPPORTER
Detta är en halvdags utbildning som passar såväl för företagsledare som anställda. Vi lär ut vad som ingår i redovisningens rapporter och hur du kan läsa dessa för att förstå hur ditt företag mår.
Föreläsare: ME-personal/Anders Bernåker

NYCKELTALSANALYS
Denna utbildning fokuserar på hur man kan analysera och använda redovisningen som beslutsunderlag. Redovisningen är en beskrivning på hur verksamheten utvecklas, och att förstå och kunna läsa detta på rätt sätt är grunden till att förstå hur verksamheten kan styras och utvecklas. Utbildningstillfället är en heldag och lämpar sig främst för dig som är företagsledare.
Föreläsare: Mikael Carlson

KASSAFLÖDESANALYS
Denna utbildning fokuserar på företagets in- och utbetalningar, och hur likviditet kan uppstå och bindas i er verksamhet. Likviditet är en av företagets viktigaste resurser, och det är därför viktigt att förstå hur den kan påverkas och styras. Utbildningstillfället är en heldag och lämpar sig för både företagsledare och anställda.
Föreläsare: Mikael Carlson

EFFEKTIVT STYRELSEARBETE
Denna endagsutbildning beskriver ansvar och möjligheter i styrelsearbetet. Kursen syftar till att effektivisera och förbättra arbetet hos styrelseledamöter i olika roller i små till medelstora bolag.
Föreläsare: Anders Bernåker

AFFÄRSPLAN
Ditt företags framgång beror på hur väl man har valt sitt affärsfokus och hur målsättningar kan översättas till strategi och handlingsplaner. Detta är en kurs som bara arbetar med ditt företag, och där vi arbetar tillsammans med er företagsledning för att strukturera en affärsplan och utarbeta möjliga strategier inom ert affärsområde. Kursens tidåtgång beror på affärsplanens omfattning.
Föreläsare: ME-personal, Mikael Carlson/Anders Bernåker

AFFÄRSSYSTEM
Vi är vana att arbeta i många av de bokföringssystem som finns på marknaden.
Vi hjälper dig att hitta rätt program och ser till att Du kommer igång på ett enkelt sätt.
Föreläsare: ME-personal

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se