Modern Aktiebok

Redovisningsbyrå Modern Ekonomi Aktiebok
Tilläggstjänst

Med Modern Aktiebok har du tillgång till din aktiebok var som helst, när som helst.

Modern Aktiebok

Varje aktiebolag i Sverige är skyldiga att upprätta och föra aktiebok med förteckning över bolagets aktier och dess ägare. Att föra aktiebok är ett lagkrav enligt Aktiebolagslagen och när ändringar i bolagets ägarstruktur sker ska aktieboken uppdateras.

För att förenkla denna hantering har Modern Ekonomi lanserat tjänsten Modern Aktiebok – en digital aktiebok. Modern Aktiebok erbjuder trygg förvaltning av ert bolags aktiebok, full tillgänglighet och säkerställer att lagkrav för bolagets aktiebok uppfylls.

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se