Modern Utlägg & Resa

Redovisningsbyrå Modern Ekonomi Modern Utlägg & Resa
E-tjänst

Med Modern Utlägg & Resa blir hanteringen av utlägg, traktamenten och milersättning enkel för ert företag. Tjänsten underlättar utläggshanteringen genom en direktkoppling mellan företaget och de anställda. Allt som behövs är en smartphone.

Fördelar:

• Kvitton kan tas emot via e-mail
• Stöd för digitala kvitton
• Automatiskt kontera utläggen genom enkla val, t.ex. vid representation
• Hantera inrikes- och utrikestraktamenten
• Registrera milersättning med koppling till elektroniska körjournaler
• Hantera utläggsrapporter för ett eller flera företag
• Sätt upp attest- och godkännandefunktioner

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se