Modern Utlägg & Resa

Redovisningsbyrå - E-tjänster - Modern Utlägg & Resa
E-tjänst

Med Modern Utlägg & Resa blir hanteringen av utlägg, traktamenten och milersättning enkel för ert företag. Tjänsten underlättar utläggshanteringen genom en direktkoppling mellan företaget och de anställda. Allt som behövs är en smartphone.

Fördelar:

• Kvitton kan tas emot via e-mail
• Stöd för digitala kvitton
• Automatiskt kontera utläggen genom enkla val, t.ex. vid representation
• Hantera inrikes- och utrikestraktamenten
• Registrera milersättning med koppling till elektroniska körjournaler
• Hantera utläggsrapporter för ett eller flera företag
• Sätt upp attest- och godkännandefunktioner

Jag vill veta mer!