Finansiella rapporter

Här kan du ladda hem Bolagets historiska rapporter i PDF-format.

ÅRSREDOVISNING

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012

DELÅRSRAPPORTER OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2016/2017 Delårsrapport 2016/2017 | Bokslutskommuniké
2015/2016 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Bokslutskommuniké (Q5)
2014/2015 Q1 | Q2 | Q3 | Bokslutskommuniké (Q4)
2013/2014 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5Bokslutskommuniké (Q6)
2012 Q1 | Q2 | Q3 | Bokslutskommuniké (Q4)

Årsstämma 14 December 2017

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 12)
Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 13)
Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner (punkt 14)
Villkor för teckningsoptioner (punkt 14)

Årsstämma 15 December 2016

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär

Årsstämma 26 November 2015

Kallelse till årsstämma Fullmaktsformulär Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 12) Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 13) Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner (punkt 14)
Styrelsens förslag till ändring av räkenskapsår och ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Villkor för teckningsoptioner, Bilaga A
Bolagsordning Bilaga B
Årsredovisning 2014/2015

Årsstämma 25 November 2014

Fullmaktsformulär
Förslag till ny bolagsordning
Förslag till emission av teckningsoptioner
Villkor för teckningsoptioner, Underbilaga A

Extra bolagsstämma 28 april 2014

Revisorsintyg 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Förslag till ny bolagsordning
Styrelsens förslag till personaloption
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen
Förslag till bemyndigande
Villkor för teckningsoptioner, Underbilaga A

PRESENTATIONER OCH ÖVRIGT

Bolagsbeskrivning 2014
Informationsmemorandum december 2013
Teaser december 2013
Prospekt Emission april/maj 2012
Memorandum Emission juni 2011
Memorandum Emission mars 2009

Jag vill veta mer!