Finansiella rapporter

Här kan du ladda hem Bolagets historiska rapporter i PDF-format.

ÅRSREDOVISNING

2023 | Revisionsberättelse
2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012

DELÅRSRAPPORTER OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2023 Delårsrapport 2023 | Delårsrapport 2 2023
2022 Delårsrapport 2022 | Bokslutskommuniké
2020/2021 Delårsrapport 2020/2021 | Delårsrapport 2 2020/2021 | Bokslutskommuniké
2019/2020 Delårsrapport 2019/2020 | Bokslutskommuniké
2018/2019 Delårsrapport 2018/2019 | Bokslutskommuniké
2017/2018 Delårsrapport 2017/2018 | Bokslutskommuniké
2016/2017 Delårsrapport 2016/2017 | Bokslutskommuniké
2015/2016 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Bokslutskommuniké (Q5)
2014/2015 Q1 | Q2 | Q3 | Bokslutskommuniké (Q4)
2013/2014 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5Bokslutskommuniké (Q6) 
2012 Q1 | Q2 | Q3 | Bokslutskommuniké (Q4)

 

Årsstämma 7 Juni 2024

Kallelse till årsstämma
3a. Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital
3b. Styrelsens motivering och yttrande
3c. Revisorsyttrande
Bolagsstämmoprotokoll

Årsstämma 24 April 2023

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär

Årsstämma 26 April 2022

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till bemyndigande punkt 12
Styrelsens förslag till bemyndigande punkt 13

Årsstämma 21 Januari 2021

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 13)
Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 14)
Bolagsordning Bilaga A

Extra bolagsstämma 30 november 2020

Fullmaktsformulär

Årsstämma 16 Januari 2020

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär

Årsstämma 17 Januari 2019

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 12)
Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 13)
Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner (punkt 14)
Villkor för teckningsoptioner (punkt 14)

Årsstämma 14 December 2017

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 12)
Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 13)
Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner (punkt 14)
Villkor för teckningsoptioner (punkt 14)

Årsstämma 15 December 2016

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär

Årsstämma 26 November 2015

Kallelse till årsstämma Fullmaktsformulär Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 12) Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 13) Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner (punkt 14)
Styrelsens förslag till ändring av räkenskapsår och ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Villkor för teckningsoptioner, Bilaga A
Bolagsordning Bilaga B
Årsredovisning 2014/2015

Årsstämma 25 November 2014

Fullmaktsformulär
Förslag till ny bolagsordning
Förslag till emission av teckningsoptioner
Villkor för teckningsoptioner, Underbilaga A

Extra bolagsstämma 28 april 2014

Revisorsintyg 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Förslag till ny bolagsordning
Styrelsens förslag till personaloption
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen
Förslag till bemyndigande
Villkor för teckningsoptioner, Underbilaga A

PRESENTATIONER OCH ÖVRIGT

Informaton försäljning
Bolagsbeskrivning 2014
Informationsmemorandum december 2013
Teaser december 2013
Prospekt Emission april/maj 2012
Memorandum Emission juni 2011
Memorandum Emission mars 2009

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se