Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2015/2016 på webben.

Årsredovisningen för 2015/2016 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida: www.modernekonomi.se.

Årsstämma hålls den 15 december 2016 kl. 15:00 på Varnhemsgatan 12 i Skövde.

För fullständig Årsredovisning 2015/2016 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:
http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/6/Articles/771/1/_rsredovisning_2015_2016.pdf

För mer information, v.v. kontakta: 

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550. 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1december 2016 kl. 09:30 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se