Regulatorisk

Jens-Oskar Göransson blir ny VD på Modern Ekonomi

Den 1 september tillträder Jens-Oskar Göransson som ny VD för Modern Ekonomi. Styrelsen i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) har utsett Jens-Oskar Göransson som ny VD i bolaget och dess dotterbolag Modern Ekonomi Sverige AB.

Jens-Oskar kommer att efterträda Frans Blom som på eget initiativ lämnar uppdraget som VD för en ny roll i bolaget, kopplad till dess fortsatta satsning på rådgivning och affärsutveckling som koncept.  

Jens-Oskar kommer närmast från en roll som en av representanterna för den svenska verksamheten i den nordiska ledningsgruppen för ECIT och partner i den svenska verksamheten. Tidigare erfarenheter inbegriper VD på Fortner AB och diverse ledande positioner på Azets (fd Visma Services) i Sverige.

”Efter att ha haft förmånen att följa verksamheten såsom styrelseledamot ett tag ser jag fram mot att nu mer direkt kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Jag ser att vi kommer fortsätta arbetet med att utveckla oss som en attraktiv arbetsgivare som skapar värde för våra kunder genom hög kompetens, engagerade relationer och effektiva arbetssätt. Arbetet med att nå ut till och attrahera fler nya kunder med vårt erbjudande både lokalt på kontoren och med centrala insatser kommer fortgå. Att se på hur organisationen ytterligare kan stötta konsulterna i det digitala arbetssättet är också prioriterat.

Det känns mycket positivt att Frans fortsatt är med i en central roll där han kommer vara med och stötta verksamheten och den fortsatta driften så att vi fortsatt kan ta del av Frans gedigna erfarenhet från branschen och bolaget.

Nu ser jag fram mot att lära känna verksamheten och medarbetarna så att vi tillsammans ska fortsätta den goda utvecklingen för företaget”, säger Jens-Oskar Göransson.

Avgående VD Frans Blom kommer att arbeta kvar inom Modern Ekonomi i en central roll för utveckling av bolagets rådgivnings- och affärsutvecklingskoncept som är en viktig del i den transformering redovisningsbranschen är mitt uppe i. 

”Det känns mycket bra att lämna över till Jens-Oskar som har stor erfarenhet, kompetens och kännedom om bolaget och branschen, och samtidigt få vara en del av det fortsatta utvecklingsarbetet mot våra högt satta mål. Jag ser fram emot att fortsätta vara en viktig del i Modern Ekonomi för att utveckla våra affärer och därigenom hjälpa både våra kunder och medarbetare framåt”, säger Frans Blom.

”Från styrelsens sida är vi mycket tillfreds med att snabbt kunna hitta en lösning på VD-frågan och vi ser med tillförsikt fram mot att Jens-Oskar Göransson tar över VD-skapet efter Frans Blom. Samtidigt är vi tacksamma över att Frans Blom väljer att vara kvar i Bolaget i en annan och för bolaget mycket viktig roll”, säger styrelsens ordförande Mats Olsson.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom

VD, Modern Ekonomi

Tel: +46 (0) 21 470 36 05

Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021 klockan 13:00 CEST.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se