Modern Ekonomi utvecklar samarbetet med den norska aktören Saga Services A/S

Genom att fördjupa samarbetet med den stora norska aktören Saga Services utvecklar Modern Ekonomi nya möjligheter till strategiska satsningar, såväl affärsmässigt som geografiskt. Samarbetet förstärks ytterligare genom att Saga Services A/S förvärvat 200.000 aktier i Modern Ekonomi av bolagets grundare.

Modern Ekonomi fördjupar sitt samarbete med en av Norges största aktörer inom redovisningstjänster, Saga Services A/S. Samarbetet, som kommunicerades i pressmeddelande 2016-09-27, syftar till att ge avtalsparterna möjlighet att utbyta uppdrag samt förbättra kunskapen om den norska respektive svenska marknaden. Samarbetet är av strategisk betydelse och möjliggör tillgång till både en ny marknad och unika kunskaper och erfarenheter.

Saga Services är en av Norges största aktörer inom redovisningstjänster som via en franchisemodell på den norska marknaden omfattar 211 anställda och 4 651 kunder. Saga Services-gruppen omsatte 2016 197 MNOK. Dessutom har Saga Services ett dotterbolag i Köpenhamn som ger representation även i Danmark.

– Att nu få full tillgång till den erfarenhet av franchiseverksamhet som Saga Services utvecklat kommer innebära stora fördelar för oss och vårt fortsatta mål om tillväxt och expansion, säger Frans Blom, VD på Modern Ekonomi.

I syfte att förstärka och fördjupa samarbetet har Saga Services förvärvat 200.000 aktier direkt av grundarna till Modern Ekonomi.

– Genom Saga Services delägarskap ökar vi möjligheterna att vidareutveckla vår verksamhet mot en internationell marknad samtidigt som vi får in stor kunskap och insikt av hur man bygger framgångsrika franchisestrukturer, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

– Vi ser fram emot att erbjuda våra kunder som ska etablera sig i Sverige en pålitlig partner. Tillsammans kommer vi att utveckla våra tjänster så att vi kan ge våra kunder ännu bättre service. Vi har stora förväntningar på samarbetet med Modern Ekonomi, säger Simon Dahl, VD för Saga Services A/S.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.