Regulatorisk

ECIT AS förlänger acceptperioden i sitt ovillkorade erbjudande till aktieägare i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) till den 30 november 2020

ECIT AS förlänger acceptperioden för erbjudandet som offentliggjordes i pressmeddelande från Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) den 5 oktober 2020, avseende ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 3 november 2020 och acceptperioden har förlängts till den 30 november 2020. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på ECIT:s webbplats, https://www.ecit.com/offer-modernekonomi-erbjudande-modernekonomi.

Uppdaterad information sedan offentliggörandet om uppköpserbjudandet finns i pressmeddelande publicerat av ECIT AS den 17 november 2020.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550, ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se