Regulatorisk

Modern Ekonomi anlitar Recall Capitals aktiehandelstjänst och säger i samband med det upp avtalet gällande likviditetsgarant hos Magnold.

Modern Ekonomi Sverige Holding AB har anlitat Recall Capitals tjänst Q2Trade™ för att minska marknadsrisken i aktiehandeln vilket stimulerar till stabilare aktiehandel.

Q2Trade™ är en långsiktig modell som via aktiv handel; ökar omsättningen, minskar volatiliteten och förbättrar Beta-värdet. Modellen är strikt matematisk och bygger på historisk handelsdata.

Samtidigt har Modern Ekonomi sagt upp likviditetsgarantin med Mangold vilket upphör den 13 maj.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 14 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se