Regulatorisk

Delårsrapport 1 juli 2015 – 31 december 2015 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Modern Ekonomi fortsätter att växa och omsättningsökningen jämfört med föregående år är 21%


Sammanfattning 1 oktober 2015 – 31 december 2015

 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,1 (-0,7) MSEK
 • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2 (-0,3) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 26,2 (23,6) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Sammanfattning 1 juli 2015 – 31 december 2015

 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 (-0,9) MSEK
 • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4 (-0,4) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 47,8 (39,5) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Viktiga händelser under perioden 1 juli 2015 – 31 december 2015

 • ME Inkasso
 • Ekonomimässan
 • Årsstämma
 • Ny styrelseledamot – Ann-Christine Hvittfeldt

För fullständig delårsrapport juli 2015 - december 2015 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:
http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/4/Articles/699/1/del_rsrapport_2015_2016.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta: 

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 14 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på First North, Nasdaq.

www.modernekonomi.se