Regulatorisk

Modern Ekonomi tecknar samarbetsavtal med Hemverket AB

Modern Ekonomi tecknar samarbetsavtal med fastighetsmäklaren Hemverket AB. Samarbetet innebär för Modern Ekonomi en möjlighet att anta nya uppdrag gällande deklaration vid försäljning av bostad.

Syftet med samarbetet mellan Modern Ekonomi och Hemverket är att Modern Ekonomi får möjlighet att anta nya uppdrag och underlätta för Hemverkets kunder när det kommer till deklaration vid försäljning av småhus och bostadsrätter.

”Vi drivs hela tiden av att hjälpa privatpersoner och företag med den bästa servicen. Genom vårt samarbete med Hemverket får deras kunder de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med sina deklarationer från försäljning av bostad,” säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

Hemverket AB är en fastighetsförmedling som etablerades 2005. Idag har Hemverket 35 sysselsatta och är en av landets största fastighetsmäklare.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018 kl.09:00 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 16 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se