Regulatorisk

Alexander Carlson blir ny CFO på Modern Ekonomi

Den 1 februari tillträder Alexander Carlson som ny CFO för Modern Ekonomi.

Alexander kommer att efterträda Björn Rosendahl som på eget initiativ lämnar uppdraget som CFO för en ny roll i bolaget, där han fortsättningsvis kommer fokusera på uppdrag för kunder.  

Alexander har arbetat på Modern Ekonomi sedan 2016. Han kommer närmast från en roll som utbildningsansvarig och ledningsstöd och är idag en del av Modern Ekonomis ledningsgrupp. Alexander har en Master i företagsekonomi från Göteborgs Universitet.

Vi riktar ett stort tack till Björn för det arbete han utfört under flera år och som bidragit till bolagets utveckling på ett betydelsefullt sätt.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 703-32 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 10 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se