Modern Ekonomis VD Frans Blom invald i SRF konsulternas Förbundsstyrelse

Frans Blom VD för Modern Ekonomi Sverige AB har valts in som ordinarie ledamot i SRF konsulternas Förbundsstyrelse från och med den 26 september 2018.

Frans Blom har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och är engagerad i styrelsen för ett antal bolag som har direkt anknytning till yrkesverksamheten som Auktoriserad Redovisningskonsult.   

SRF Konsulterna grundades 1936 och är en branschorganisation inom redovisning och lön. Förbundet har 5 500 medlemmar, varav cirka 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som bistår cirka 330 000 svenska och utländska företag. 

”Det ska bli väldigt roligt att få vara en del av styrelsen för SRF konsulterna. En fråga jag brinner för är att öka status och yrkesstoltheten för våra medlemmar”, kommenterar Frans Blom, VD Modern Ekonomi 

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se