Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2015 på webben.

Årsredovisningen för 2015 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida: www.modernekonomi.se.

Årsstämma hålls den 26 november 2015 kl. 14:00 på Varnhemsgatan 12 i Skövde.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta: 

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på First North, OMX Stockholm.

www.modernekonomi.se