Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2014-07-01--2015-06-30 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Omsättningen för nuvarande verksamhet jämfört med samma period förra året har ökat från 73,6 MSEK till 97,9 MSEK, en förbättring med 33%. Den organiska tillväxten uppgick till 9%, resterande hänför sig till förvärv. Resultat före avskrivningar (EBITDA) har ökat från 1,6 MSEK till 4,9 MSEK, en förbättring med 213%.

Sammanfattning 1 juli 2014 – 30 juni 2015

• Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,2 (14,1) MSEK

• Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,7 (9,9) MSEK

• Koncernens omsättning uppgick till 97,9 (67,7) MSEK

• Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (31,2 ) MSEK

Sammanfattning 1 april 2015 – 30 juni 2015

• Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,0 (2,9) MSEK

• Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK

• Koncernens omsättning uppgick till 31,8 (22,7) MSEK

• Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Det fjärde kvartalet

• Modern Ekonomi har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för aktien som handlas på Nasdaq First North. Likviditetsgarantin startade den 2 april.

• Den 15 april tecknades avtal med Hugos Revision AB i Ludvika om förvärv av deras redovisnings-avdelning. Redovisningsavdelningen omfattar i nuläget 11 medarbetare och integrering med Modern Ekonomis ordinarie verksamhet slutfördes den 4 maj i år.

•Under våren genomfördes en kundundersökning i syfte att mäta hur våra kunder upplever kvaliteten hos våra verktyg och tjänster. Undersökningen visade på att det allra största flertalet av kunderna är mycket nöjda eller nöjda med sina kontaktpersoner och med de tjänster som levereras.

För fullständig Bokslutskommuniké juli 2014 - juni 2015 v.v. se Modern Ekonomis hemsida: http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/4/Articles/699/1/bokslutskommunik__2015.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta: 

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på First North, Nasdaq Stockholm.

www.modernekonomi.se