Regulatorisk

Resultatet av utredningen om ekonomiska oegentligheter förorsakar resultatpåverkan

Utredningen som tillsattes den 21 augusti gällande misstänkta ekonomiska oegentligheter i dotterbolaget ME Finans AB har lett till polisanmälan. Resultatpåverkan i koncernen uppskattas till
ca 2,8-3,5 MKR. Fortsatt drift i ME Finans AB påverkas inte.  

Eventuella frågor hänvisas till Frans Blom, VD Modern Ekonomi.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl.13:00 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se