Regulatorisk

ME Finans AB byter leverantör för verksamhetsdrift

ME Finans AB, dotterbolag till verksamhetsbolaget Modern Ekonomi Sverige AB, byter leverantör för driften av verksamheten samt tillsätter ny VD.

Från den 1 september 2022 byter ME Finans AB leverantör för driften i verksamheten till Byfjorden Finans AB samt tillsätter Jesper Plate som ny VD i bolaget. Vidare kommer Byfjorden Finans AB från 1 september bli delägare i ME Finans AB med 20 %, genom riktad nyemission.

Byte av leverantör förväntas inte påverka driften av verksamheten.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 703-32 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 10 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se