Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016/2017 på webben.

Årsredovisningen för 2016/2017 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida: www.modernekonomi.se.

Årsstämma hålls den 14 december 2017 kl. 15:00 på Varnhemsgatan 12 i Skövde.

För fullständig Årsredovisning 2016/2017 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:

https://www.modernekonomi.se/$1/Article/174/1/%C3%85rsredovisning%202016_2017.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 kl.09:00 CET. 

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. Vi erbjuder löpande redovisning, momsdeklarationer, bokslut, inkomstdeklarationer, med mera. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det lilla som det medelstora företaget. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

Läs mer på www.modernekonomi.se.