Regulatorisk

Beslut om avnotering av aktien i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) från Nasdaq First North Growth Market

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) (”Bolaget”) har som tidigare informerats ansökt om avnotering av dess aktie från Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Nasdaq Stockholm har beslutat att godkänna Bolagets ansökan om avnotering och sista dag för handel på Nasdaq First North är den 2 maj 2023.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 703-32 84 31
Mail: 
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2023 klockan 17:45 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 10 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se