Regulatorisk

Bokslutskommuniké 1 oktober 2019 – 30 september 2020 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 oktober 2019 - 30 september 2020 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Sammanfattning 1 april 2020 – 30 september 2020

  • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (0,8) MSEK
  • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,0 (0,2) MSEK
  • Koncernens omsättning uppgick till 51,5 (51,8) MSEK
  • Moderbolagets omsättning uppgick till 1,1 (1,2) MSEK

Sammanfattning 1 oktober 2019 – 30 september 2020

  • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,6 (2,2) MSEK
  • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,9 (0,3) MSEK
  • Koncernens omsättning uppgick till 108,0 (106,0) MSEK
  • Moderbolagets omsättning uppgick till 2,2 (2,4) MSEK

För fullständig bokslutskommuniké 1 oktober 2019 – 30 september 2020 v.v. se Modern Ekonomis hemsida på följande länk:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 klockan 08:30 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se