Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) informerar om senareläggning av bokslutskommuniké

Styrelsen för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) har beslutat att senarelägga bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 oktober 2018 – 30 september 2019, till den 20 december 2019.

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) informerar om senareläggning av bokslutskommuniké

Styrelsen för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) har beslutat att senarelägga bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 oktober 2018 – 30 september 2019, till den 20 december 2019.

Tidigare kommunicerad dag för bokslutskommunikén är 18 december 2019. Bakgrunden till senareläggningen är att styrelsen inväntar kompletterande underlag för bedömning av värdering av en tillgångspost i ett av koncernbolagen.

 

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se