Regulatorisk

Delårsrapport 1 juli 2014 – 31 mars 2015 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Omsättningen för nuvarande verksamhet jämfört med samma period förra året har ökat från 50,6 MSEK till 66,1 MSEK, en förbättring med 31 %. Resultat före avskrivningar (EBITDA) har ökat från -1,2 MSEK till 1,8 MSEK, en förbättring med 240 %

Sammanfattning 1 januari 2015 - 31 mars 2015 (1 januari 2014 – 31 mars 2015)

 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 (0,8) MSEK
 • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2 (-0,3) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 26,7 (13,7) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Sammanfattning 1 juli 2014 - 31 mars 2015 (1 januari 2013 – 31 mars 2014)

 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,2 (11,2) MSEK
 • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6 (10,0) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 66,1 (45,0) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (31,2) MSEK

Viktiga händelser under senaste kvartalet

 • Modern Presentation i ny kostym
 • Fusion
 • Byte av Certified Adviser
 • Varumärkesbarometern

För fullständig Delårsrapport januari 2015 – mars 2015 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:

http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/4/Articles/699/1/del_rsrapport_jan-mars_2015.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta: 
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på First North, OMX Stockholm. www.modernekonomi.se