Regulatorisk

Ökat intresse för Modern Ekonomis tjänster

Modern Ekonomi har deltagit i Varumärkesbarometern i tidningen Dagens Industri och kan konstatera att hela 50 procent fler i år jämfört med förra året kan tänka sig att använda bolagets tjänster. Ett år efter inträdet på börsen kan även noteras att kännedomen för bolaget har ökat och att fler känner igen Modern Ekonomis logotyp, samt förknippar bolaget med rätt bransch.

Majoriteten av undersökningens deltagare angav i samband med logotypen orden: redovisning och redovisningsbyrå. Modern Ekonomi fick också goda omdömen; av de fördefinierade alternativen var det vanligast att man angav "Kvalitet" följt av ”Trovärdighet" och "God service”.  

Gällande de demografiska egenskaperna var det störst kännedom om bolaget bland kvinnor som arbetar inom administration, inköp och har en mellanchefsposition. Bolaget är därtill mest känt i Stockholmsområdet och Västsverige men ökar inom området kring Malmö.

”Vi gläds åt det goda resultatet och relaterar detta delvis till vår börsintroduktion, som skedde för drygt ett år sedan,” säger Frans Blom, VD Modern Ekonomi.  

Modern Ekonomi har deltagit i DIs Varumärkesbarometer under såväl 2013 som 2014.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel:  +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se                                               

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm. www.modernekonomi.se