Regulatorisk

Ann-Christine Hvittfeldt invald som ny styrelseledamot i Modern Ekonomi Sverige Holding AB

Modern Ekonomi Sverige Holding AB förstärker sin styrelse. Ann-Christine Hvittfeldt är invald som ny styrelseledamot från och med den 26 november 2015.

Vid årsstämman den 26 november valde Modern Ekonomi Sverige Holding AB in en ny ledamot i sin bolagsstyrelse.

Ann-Christine har lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom transport- & logistik-branschen samt detaljhandeln. Hon har de senaste fem åren fokuserat på styrelsearbete och är idag ordförande i fem olika bolag samt ledamot i ett flertal bolag, varav ett är noterat på Aktietorget.

Ann-Christine har dessutom flera års erfarenhet av ett statligt bolag med en omsättning på 4,5 miljarder, som styrs och drivs enligt börsbolagsnormer.

”Mitt bidrag är ett genuint engagemang, blandat med innovation, positivism och tydligt affärsfokus. Jag har även erfarenhet av medarbetarägda ingenjörsbolag och ägarstyrda familjeföretag. Min mångåriga bakgrund i koncern- och företagsledningar har gett mig värdefull kunskap och vana att hantera strategiska utmaningar. Jag är en person som drivs av nyfikenhet, glädje och passion för nya utmaningar,” säger Ann-Christine Hvittfeldt, nytillträdd styrelseledamot Modern Ekonomi. 


”Modern Ekonomi har genomgått stora förändringar de senaste åren, då bland annat bolagets aktier har noterats på First North, OMX Stockholm. Bolaget har haft en mycket positiv expansion under de senaste åren och jag ser verkligen fram emot att arbeta med våra framtida strategiska utmaningar tillsammans med vår nya styrelseledamot. Ann-Christine kommer med sin
 breda och mångåriga erfarenhet att bidra med kunskap och kompetens för fortsatta framgångar i bolaget,” säger Mats Olsson, styrelseordförande Modern Ekonomi.


Info om Ann-Christine Hvittfeldt

Född: 1966
Utbildning: Utbildad inom ekonomi  vid Göteborgs universitet.
Arbetslivserfarenhet: Arbetat med logistik och transporter för bland andra Volvo, Hemtex och DFDS AS.

Aktuella styrelse uppdrag:

2015 - pågående  Largo AB - styrelseordförande
2014 - pågående  AdWise AB – styrelseordförande
2013 - pågående  Integra Engineering AB – styrelseordförande, ledamot 2013-2014
2015 - pågående  Cline Scientific AB – ledamot. Noterat Aktietorget
2015 - pågående  Modern Ekonomi AB, ledamot. Noterat First North
2014 - pågående  Art Clinic AB- ledamot
2013 - pågående  VFG Utbildning AB – styrelseordförande
2014 - pågående  MYMO AB – styrelseordförande
2011 - pågående  Green Cargo AB – ledamot
2011 - pågående  Exibea AB – ledamot 
2011 - pågående  AA-bolagen AB – ledamot i koncernbolaget samt nedanstående dotterbolag
2014 - pågående  Separett AB - ledamot

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta: 

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på First North, OMX Stockholm.

www.modernekonomi.se