Regulatorisk

Bokslutskommuniké 1 oktober 2016 – 30 september 2017 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Sammanfattning 1 april 2017 – 30 september 2017

•  Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,1 (-0,2) MSEK

 •  Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,0 (0,4) MSEK

•  Koncernens omsättning uppgick till 52,9 (51,8) MSEK

•  Moderbolagets omsättning uppgick till 0,9 (1,4) MSEK

Sammanfattning 1 oktober 2016 – 30 september 2017 (Siffrorna inom parantes avser 15 mån)

•  Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,2 (-0,3) MSEK

•  Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2 (-0,3) MSEK

•  Koncernens omsättning uppgick till 107,9 (128,5) MSEK

•  Moderbolagets omsättning uppgick till 1,7 (1,4) MSEK

Viktiga händelser under perioden 1 oktober 2016 – 30 september 2017

 • Den 4 oktober genomfördes en fusion i koncernen då Modern Ekonomi Gnosjöregionen AB fusionerades till Modern Ekonomi Sverige AB
 • Modern Bolagsservice AB lanserades den 1 januari 2017
 • Under hösten 2016 lanserades en intern företagsrådgivarutbildning
 • En karriärstege infördes i bolaget under hösten 2016
 • Den 30 januari 2017 registrerades dotterbolaget ME Franchise AB
 • I slutet av 2016 släpptes appen Modern Utlägg & Resa för att underlätta och digitalisera hanteringen av utlägg, traktamenten och milersättning
 • Utökat samarbete med Saga Services A/S
 • Förstärkt eget kapital
 • Hösten 2017 öppnades ett franchisekontor i Umeå
 • Under sommaren lanserades bolagets nya webbsida
 • Modern Aktiebok lanserades under hösten 2017

Viktiga händelser efter perioden 1 oktober 2016 – 30 september 2017

 • En ny tjänst, Modern Frilans lanserades under november 2017

För fullständig Bokslutskommuniké oktober 2016 – september 2017 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:

https://www.modernekonomi.se/$1/Article/174/1/Bokslutskommuniké.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl.08:30 CET. 

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. Vi erbjuder löpande redovisning, momsdeklarationer, bokslut, inkomstdeklarationer, med mera. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det lilla som det medelstora företaget. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

Läs mer på www.modernekonomi.se.