Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar omsättning och resultat på EBITDA-nivå till och med mars 2023

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar härmed information om omsättning och resultatutfall på EBITDA-nivå (resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar) för perioden 1 januari 2023 till 31 mars 2023.

Räkenskapsåret startar den 1 januari 2023 och avslutas den 31 december 2023, vilket innebär att denna information avser räkenskapsårets tre första månader.

Koncernen omfattar följande bolag:

  • Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)
  • Modern Ekonomi Sverige AB
  • Modern Bolagsservice Sverige AB
  • Modern Tellos Sverige AB
  • ME Finans AB

Omsättning:                      28.868 TKR

Resultat (EBITDA):          3.240 TKR

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 703-32 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2023 klockan 08:30 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 10 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se