Regulatorisk

Modern Ekonomi avyttrar verksamheten i Jönköping

Modern Ekonomi avyttrar verksamheten i Jönköping som ett led i effektivisering och ökad lönsamhet i bolagsgruppen.

Beslut har fattats att avyttra verksamheten i Jönköping, enligt plan publicerad i pressmeddelande den 8 april 2021. Omorganisation kommer vara färdigställd senast den 1 maj 2021.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550, ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom

VD, Modern Ekonomi

Tel: +46 (0) 21 470 36 05

Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se