Regulatorisk

Kvartalsrapport 4, 1 april 2016 – 30 juni 2016 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Modern Ekonomi fortsätter att växa och omsättningsökningen jämfört med föregående år är 11%

Sammanfattning 1 april 2016 – 30 juni 2016 

 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,4 (2,7) MSEK
 • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,1) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 31,5 (31,8) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 0,9 (0,0) MSEK

Sammanfattning 1 juli 2015 – 30 juni 2016 

 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,4 (3,9) MSEK
 • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2 (-0,7) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 108,3 (97,9) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 1,0 (0,0) MSEK

Viktiga händelser under perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016

 • 10-årsjubileum
 • Nytt kontor i Jönköping
 • Samarbete med Recall Capital

Viktiga händelser efter perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016

 • Sammanslagning av kontor i Göteborg

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 09:00 CET.

För fullständig kvartalsrapport april 2016 – juni 2016 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:

http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/4/Articles/699/1/q4_2015_2016_.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 14 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se