Regulatorisk

Modern Ekonomi ökar expansionstakten - öppnar nytt kontor i Jönköping

Med den senaste tillökningen i Moderna Ekonomi finns vi nu på 14 orter.

”Vi ser till att Sveriges bästa entreprenörer kan nå oss vart de än befinner sig. Jönköping är en nyckelort för småländska entreprenörer och vi vet alla vilka krav smålänningar ställer” säger Frans Blom, VD Modern Ekonomi

Modern Ekonomi i Jönköping startas upp av lokalt väletablerade redovisningskonsulter, som alla har en gedigen erfarenhet och är starkt förankrade bland bygdens entreprenörer. Kontoret kommer att vara beläget på Kompanigatan i Jönköping i direkt anslutning till A6 och öppnar i augusti. Målsättningen är att öka till ca 8 medarbetare under de första två åren vilket innebär att företaget kommer att behöva rekrytera framgent. Om du är intresserad av att arbeta på ett växande och innovativt företag får du gärna höra av dig till rekryteringen@modernekonomi.se.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 14 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se