Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2017/2018 på webben

Årsredovisningen för 2017/2018 för Modern Ekonomi Sverige AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida: www.modernekonomi.se

Årsstämma hålls den 17 januari 2019 kl. 13:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.  

För fullständig årsredovisning 2017/2018 se Modern Ekonomis hemsida.  

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se 

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se