Regulatorisk

Modern Ekonomi avser avveckla verksamheten i Gnesta

Modern Ekonomi planerar att genomföra en omorganisation där verksamheten i Gnesta avvecklas, som ett led i att öka koncernens lönsamhet.

För att nå ökad effektivitet och lönsamhet i koncernen avser Modern Ekonomi genomföra en omorganisation där verksamheten i Gnesta avvecklas. Planerad omorganisation förväntas vara färdigställd senast den 30 juni 2020.

”Vi har under de senaste åren genomfört ett antal effektiviseringar som vi idag ser haft positiv inverkan på koncernens lönsamhet. En omorganisation och avveckling av verksamheten i Gnesta är en möjlighet att vidare öka koncernens sammantagna lönsamhet. I samband med planerad omorganisation avser vi erbjuda kunder vid kontoret i Gnesta vidare tjänster från våra övriga kontor”, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

Effekten av en avveckling av verksamheten i Gnesta skulle beräknas minska koncernens omsättning under innevarande räkenskapsår med ca 800 TKR men förbättra resultatet med ca 150 TKR.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550, ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom

VD, Modern Ekonomi

Tel: +46 (0) 21 470 36 05

Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 klockan 10:15 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se