Regulatorisk

Modern Ekonomi lanserar tjänst för fakturering utan eget bolag

Modern Ekonomi lanserar tjänsten Modern Frilans. Tjänsten möjliggör för entreprenörer att fakturera sina slutkunder utan att ha eget bolag och tillgodogöra sig ersättning i form av lön.

Västerås, 14 november 2017. Modern Ekonomi breddar sitt tjänsteutbud genom att erbjuda kunder utan eget bolag möjligheten att fakturera sina kunder och få ersättning i form av lön.

Tjänsten möjliggör för kunder att fakturera sina slutkunder genom Modern Ekonomi, som ansvarar för fakturabevakning, påminnelsehantering och eventuella inkassoärenden. Modern Ekonomis kunder får ersättning i form av löneutbetalningar baserat på det fakturerade beloppet. Modern Ekonomis avgift för tjänsten är baserad på en procentsats av fakturabeloppet.

”Tjänsten Modern Frilans innebär att Modern Ekonomi kan underlätta företagandet för entreprenörer utan eget bolag men bör även ses som en god möjlighet att attrahera nya kunder till Modern Ekonomi. Blir entreprenörens verksamhet större kan vi därefter hjälpa till med uppstart av aktiebolag samt redovisnings- och konsultationstjänster”, säger Frans Blom, VD på Modern Ekonomi.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 
08-503 01 550.   

Mer information, v.v. kontakta: 

Frans Blom,
VD, Modern Ekonomi 

Tel: +46 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl 13:00 CET 

Om Modern Ekonomi 

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. Vi erbjuder löpande redovisning, momsdeklarationer, bokslut, inkomstdeklarationer, med mera. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det lilla som det medelstora företaget. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

Läs mer på www.modernekonomi.se